изкуствен свят


Колоритно и изкуствено, радостно бъдеще. Дори и такова ако имаме….