Навън

Поглеждам от клетката си навън… Виждам други клетки. Собствениците им се суетят в тях, или като мен поглеждат навън. А някои дори излизат навън… Ето там до левия вход са се събрали трима приятели.

Поглеждам през клетката на дисплея и любопитно увеличавам. И какво да видя… Макар на вън, те се взират в клетките на телефоните си и уж заедно, но всеки си е някъде другаде сам, или с други.

Има още

Вчерашна мечта

Една вчерашна мечта е на боклука. Преди около половин век, този електроуред е бил иновация и мечта за всяка домакиня, затова и се е наричала печка Мечта. Вече ненужна е оставена до боклука, но може би малко след като съм отминала, някой си я е харесал, било то да я ремонтира, или превърне в нещо друго. Такава солидна мечта, не може да свърши така жизнения си път, чака я още много живот, под една или друга форма.

Има още

За колко време се разграждат отпадъците?

За колко време се разграждат различните отпадъци?