Торта „Земя“

Парче торта „Земята“торта пластове

Величественият орел

Защо орела се снима и изобразява в профил? Защото в профил изглежда величествено, а в анфас…Ето така…орел