Последни снежинки

снежинки
Интересна снимка с кристални снежинки