Дървета

Дърветата са нещо изумително. Те са не само красиви, дават свежест и кислород. Дърветата са дом на безброй горски обитатели. Дават ни вкусни плодове, а някои и други ресурси. Какво да се прави, нуждаем се от тях и като дървесина – за хартия, за мебели, за огрев и други неща. И тези, които се занимават с подбора на дървета, като ресурс за дървесина, го правят разумно и планирано. Безразборната сеч води до непредвидими загуби от всякакъв тип – нарушава се екосистемата, повяват се свлачища, промяна на климата и други бедствия.

Има още

Където не го сееш, там никне…

Има такава българска поговорка „Където не го сееш, там никне.“. Тя често се употребява за човек, който се появява неканен или ходи където не трябва. Но ето буквални примери за семена, поникнали на неочаквани места.

Има още

Морските вълни нашепват SOS

От деца знаем, че ако сложим раковина до ухото, ще чуем морето. Но какво нашепва днес морето?

Има още

Навън

Поглеждам от клетката си навън… Виждам други клетки. Собствениците им се суетят в тях, или като мен поглеждат навън. А някои дори излизат навън… Ето там до левия вход са се събрали трима приятели.

Поглеждам през клетката на дисплея и любопитно увеличавам. И какво да видя… Макар на вън, те се взират в клетките на телефоните си и уж заедно, но всеки си е някъде другаде сам, или с други.

Има още

Вчерашна мечта

Една вчерашна мечта е на боклука. Преди около половин век, този електроуред е бил иновация и мечта за всяка домакиня, затова и се е наричала печка Мечта. Вече ненужна е оставена до боклука, но може би малко след като съм отминала, някой си я е харесал, било то да я ремонтира, или превърне в нещо друго. Такава солидна мечта, не може да свърши така жизнения си път, чака я още много живот, под една или друга форма.

Има още

За колко време се разграждат отпадъците?

За колко време се разграждат различните отпадъци?

Силата на времето

Времето докосва всяко нещо и го променя. Е, не самото време, а природните процеси, които се случват през него. Естествените материали си имат заложен часовников механизъм и се рушат и в един момент изчезват, сливат се с природата, стават част от нея.

Има още